נגישות בקניון

הסדרי הנגישות בקניון ערד:

 

בקניון ערד קיימות חניות נכים לרכב רגיל ולרכב גבוה. החנייה הינה חינם.

בארבעת הכניסות לקניון קיימות מערכות התמצאות והכוונה קולית בעבור אנשים עם מוגבלות בראייה.

 

בקניון קיימים שירותי נכים.

 

לקניון ניתן להיכנס עם חיית שירות.

 

לקניון ניתן להיכנס עם קולנועית.

 

לשאלות מידע ובירורים נוספים, ניתן להתקשר עם הנהלת הקניון

טל': 08-9955595, פקס: 08-9971992

מייל: aradmall@inter.net.il